ควบคุมงานอาคาร

 
 รับควบคุมงานอาคารก่อสร้าง

เพื่อความมันคงแข็งแรงของอาคาร และความปลอดภัยของผู้พักอาศัย พร้อมให้คำปรึกษาการควบคุมงานก่อสร้าง
โคยบุคลากรที่มีประสบการณ์และชำนาญงาน
 
 
บริษัท ชัยยันต์ คอนกรีต จำกัด
11/1  หมู่ 2 ต. ท้ายเหมือง  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120
 
 
Tel. 081-6682801, 086-4765683  Office. 076-571387, 076-571797   Fax. 076-571075
 
 
Current Pageid = 143