ตรวจสอบอาคาร
 
 

 
รับตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ความปลอดภัยในการใช้อาคาร การดัดแปลงต่อเติม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง
ป้ายทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระะบบไฟฟ้า และงานแผนบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

 
 
บริษัท ชัยยันต์ คอนกรีต จำกัด
11/1  หมู่ 2 ต. ท้ายเหมือง  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120
 
 
Tel. 081-6682801, 086-4765683  Office. 076-571387, 076-571797   Fax. 076-571075
 
 
Current Pageid = 145